TID

0

Vad är tid? Hur betraktar vi tiden? Som det är nu så kan man betrakta tiden som linjär, med Dåtid, Nutid och Framtid.

Tiden ur ett historisk perspektiv

Från början när vi levde i ett jordbruks samhälle så levde vi i samklang med naturen och årstiderna. Tiden anpassades till dygnets rytm och när solen gick upp och ned. Vad man gjorde för sysslor berodde på årstiden. Och allt förändrades med tidens rytm. Med industrialiserings framsteg och järnvägens intåg i vårt samhälle så förändrades även vår syn på tid. Och vi fick klockan med en tidsuppfattning som innebär timmar, minuter och sekunder. Tid kan också betraktas utifrån daga, veckor månader och år.

Tiden idag

Idag med teknikens framfart så har vi vant oss vid att få information till oss inom loppet av några sekunder. Det är likadant med med den information och vägledning som vi får från Andrasidan. Vi förväntar oss att att de saker vi får till oss skall hända här och nu och allt på en gång (helst). Vi tillåter oss inte oss att ta tiden och låta saker ske i ett sakta tempo. Att det ibland kan ta flera månader till och med år innan saker faller på plats. Men att vi kan bli frustrerade över att det vi allra helst vill hända inte sker när vi vill det.

Min uppfattning är att Andevärlden inte har samma syn på tiden som vi människor har. Att tiden ur ett andligt perspektiv inte existerar, att till exempel ett år för oss kan uppfattas som en sekund ur Andevärldens perspektiv.

Det jag vill att du tar med dig, är att reflektera över hur DU förhåller dig till tiden, hur använder du tiden? Tillåter du saker och ting att få ta tid?

Dela.

Om skribenten

Kontakt; spiritualawakeningflow@gmail.com

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke